Επικοινωνία

Το ξενοδοχείο Vytina Mountain View βρίσκεται στην Βυτίνα, στο δρόμο για το χιονοδρομικό κέντρο του Μαινάλου, μέσα στα έλατα.

Άσπρη Πλάκα, Βυτίνα Αρκαδίας 22010

Τηλ. 27950 29029, 27950 29039

Φαξ: 27950 22300

Email: info@vytinamountainview.gr

 

Σύστημα διαχείρισης παραπόνων πελατών: Παρακαλούμε στείλτε μας τα παράπονα σας στο info@vytinamountainview.gr με στόχο να διερευνηθεί ανεξάρτητα το θέμα.

 

Αρ. Αδείας Ε.Ο.Τ. (ΜΗ.Τ.Ε) : 1246K013A0002901

 

• Πολιτική Ακυρώσεων ή Αλλαγών σύμφωνα με τον γενικό κανονισμό σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών

 

Ο Κανονισμός Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών 

Λεπτομερείς διατάξεις για τις σχέσεις ξενοδόχων – πελατών, περιλαμβάνει ο «Κανονισμός σχέσεων ξενοδόχων – πελατών» (Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αριθ. 503007/76, που τροποποιήθηκε με την Απόφαση Γ.Γ. ΕΟΤ αρ. 535813/79). Η απόφαση αυτή κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 . Ο Κανονισμός αυτός ρυθμίζει τις καθημερινές σχέσεις (αμοιβαία δικαιώματα και υποχρεώσεις) ξενοδόχων και μεμονωμένων πελατών αλλά και τουριστών, που διακινούνται σε ομάδες με οργανωμένα τουριστικά προγράμματα (πακέτα).